Ремонт на види
Фирма Арон-2 извършва ремонт на види и всичко по селскостопанската техника.